Kontakt

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie
ul. Tadeusza Kościuszki 27 (budynek C), 56-100 Wołów

Telefon / fax – sekretariat: (71) 389 21 00 w. 21
Telefon /koordynator ds. szkoleń : (71) 389 21 00 w. 24
e-mail: wpodn@wolowpce.pl
strona www.wolowpce.pl