Kontakt i lokalizacja

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie
ul. Tadeusza Kościuszki 27 (budynek C), 56-100 Wołów
Telefon / fax – sekretariat: (71) 389 21 00 w. 21
Telefon /koordynator ds. szkoleń : (71) 389 21 00 w. 24
e-mail: wpodn@wolowpce.pl
strona www.wolowpce.pl


Biblioteka Pedagogiczna w Wołowie
ul. Tadeusza Kościuszki 27 (budynek C), 56-100 Wołów
Telefon: (71) 389 14 07
e-mail: wolow@wolow.dbp.wroc.pl
strona www.wolowpce.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu Dolnym
ul. 1 Maja 1A (parter – lewe skrzydło budynku), 56-120 Brzeg Dolny
Telefon: (71) 319 99 94
mail: pppbd@wolowpce.pl
strona www.wolowpce.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołowie
ul. Tadeusza Kościuszki 27 (budynek C), 56-100 Wołów
Telefon / sekretariat: (71) 389 25 46
e-mail: pppwolow@wolowpce.pl
strona www.wolowpce.pl

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana: