Status i forma prawna

Status prawny:
Jednostka Organizacyjna Samorządu terytorialnego nieposiadająca osobowości prawnej.

Forma prawna:
Publiczna placówka systemu oświaty.

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana: