Organ prowadzący i organ nadzoru

Organem prowadzącym jest:

Powiat Wołowski
z siedzibą w Wołowie
Plac Piastowki 2
56 – 100 Wołów
tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00
BIP Powiat Wołowski

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest:

Dolnośląski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
Plac Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław
tel. 71 340 63 36
fax 71 340 63 22
BIP Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana: