RODO

Administratorem Twoich danych osobowych jest Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie,
ul. Tadeusza Kościuszki 27, 56-100 Wołów

·   W PCEiPPP wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Pana Stanisława Rozwadowskiego z którym możesz skontaktować się poprzez adres email: wolow@iodpl.pl

·   Szczegółowe informacje w związku z przetwarzaniem danych
w różnych celach znajdują się w poniższych dokumentach:


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana: