Stanowiska i funkcje

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie:
Krystyna Adaśko

Obowiązki wicedyrektora pełni:
Barbara Rajter-Tybińska

W placówce zatrudnieni są pracownicy na następujących stanowiskach:

  • pedagog
  • psycholog
  • logopeda
  • pracownik obsługi
  • kierownik biblioteki
  • specjalista ds. koordynacji i organizacji szkoleń
  • doradca metodyczny
  • sekretarz
  • nauczyciel bibliotekarz

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana: